Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online kaart Zee Aquarium

  1. Het Zee Aquarium houdt zich aan de regelgeving voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
  2. De gegevens die bij de aanschaf van een online toegangskaart worden ingevoerd zullen slechts ten behoeve van de verkoop van de desbetreffende toegangskaart worden gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
  3. Het Zee Aquarium is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart aanschaft.
  4. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan het Zee Aquarium op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Online toegangskaarten

Op een online toegangskaart is een aantal voorwaarden van toepassing:
– Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van het Zee Aquarium (www.zeeaquarium.nl) en wordt geprint door de bezoeker of als barcode op de telefoon is ontvangen en bedoeld is als toegangskaart voor het Zee Aquarium.
– Een online toegangs kaart is 30 dagen geldig vanaf datum aankoop die op de online toegangskaart staat vermeld, tenzij anders aangegeven.
– Een online toegangskaart is alleen geldig als deze is afgedrukt (kleur of zwart/wit) op blanco A4 papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit, of als deze wordt getoond op je mobiele telefoon en de barcode kan worden gescand. Online toegangskaarten die beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar zijn, worden geweigerd en zijn niet geldig.
– Een online toegangskaart geeft éénmaal toegang tot het Zee Aquarium, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van een online toegangskaart heeft dan ook geen nut.
– Het annuleren van een online toegangskaart is niet mogelijk. Online toegangskaarten worden niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd.
– Online toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht.
– De streepjescode op de toegangs kaart mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest de toegangskaart zijn geldigheid.